Full-Torque Gjengeinnsatser

 

Full-Torque® produseres av LNS Inc. og er markedets beste gjengeinnsatser for permanent reparasjon av ødelagte boltehull i støpegods.
 

bilder_av_f-t_innsatser_og_sett

 

Alle hull og gjenger i konstruksjoner av støpejern, aluminium og andre støpte materialer kan repareres med Full-Torque® gjengeinnsatser. De gir hullet tilbake både nødvendig styrke og nye gjenger selv om godset hadde sprekker. Gjengene i en Full-Torque® gjengeinnsats er sterkere enn bolten som settes inn. De utvendig gjengene i gjengeinnsatsene har C-seriens Spiralhook™ gjengegeometri som skaper radielle  trekkrefter og eliminerer sprengkreftene i støpegodset da bolten trekkes til.
Alle Full-Torque®  gjengeinnsatsene produseres av LNS Inc. Innsatser av mange ulike størrelser er tilgjengelige, inkludert innsatser for tennplugg gjenger. LNS Inc. har utviklet og produserer også tennplugg gjengeinnsatser for Ford Triton 4.6, 5.4 og 6.8 motorer. Det er nå lett å oppgradere hele motoren til fullgjengede tennplugghull dersom toppene er tatt av motoren. Det kan også gjøres med toppene på motoren med det samme reparasjons settet. Les mer om disse fantastiske reparasjonene på sidene for Full-Torque®  gjengeinnsatser for tennplugger. Her følger flere fakta som forklarer hvorfor disse produktene vil overgå dine forventninger til reparasjonen. 
 • Full-Torque® gjengeinnsatsene har den spesielle patenterte “Spiralkrok”, Spiralhook® gjengen utvendig, som griper tak i støpegodset og trekker det sammen.
 • Full-Torque® gjenvinner styrken i boltehullet og skaper en trykktett og væsketett forbindelse.
 • Full-Torque® gjengeinnsatser tåler opp til 10000 PSI/690 Bar mellom gjengeinnsatsen og støpegodset.
 • Tåler trykk i rørsystemer og hydraulikk.
 • Bolten kan trekkes til med mye større moment enn direkte i godset.
 • Gjengeinnsatsene låses på plass og kan ikke løsne.
 • Prefekt metall mot metall kontakt  mellom gjengeinnsats og konstruksjon.
 • FFT/FFB typen installeres jevnt med overflaten.
 • Ingen ettermaskinering er nødvendig.
 • Utformet for å unngå synlige gjengeinnganger i overflaten.
 • FST/FSB typen gjengeinnsatser utføres med krage for ekstra styrke mot sidebelastninger.
 • Leveres også som massive plugger, FPS typen.
 • Standard gjengeinnsatser med fine og grove gjenger, tommer og metriske opp til boltediameter på 50 mm.
 • Spesielle gjengeinnsatser for mange ulike motortyper på lager.
 • Større gjengeinnsatser, spesielle gjenge typer, nedsenkede gjenger etc. leveres på bestilling.
 • Leveres i spenningsfritt stål, hardanodisert aluminium, syrefast stål, bronse eller i spesielle legeringer etter ønske.
 • Samme gjengetapp brukes for installasjon av innsatser med mange ulike innvendige gjengedimensjoner m. gjengeinnsatser
 • Velegnet for store og små maskiner og konstruksjoner.
 • Velegnet for store og små boltedimmensjoner, tommer og metriske gjenger, rørgjenger og koniske gjenger.
 • Full-Torque® gjengeinnsatser monteres i utvendige hjørner og ”ører” repareres like lett som boltehull inne i konstruksjonen.
 • Reparer gjengene med Full-Torque® for å gjenvinne styrken i boltehullet og fjern sprekkene med Castmaster®-serien sybolter for å gjenvinne konstruksjonens opprinnelig styrke, funksjon.
 • Spar penger på mindre demontering og kortere driftsstans.
 • Reparer bedre enn nytt og enklere enn å skifte ut.
 • Full-Torque® gjengeinnsatser reparerer boltehull for rammelager i motorblokker, som ellers ikke kan repareres.
 • Full-Torque® gjengeinnsatser er velegnet for reparasjon av støpefeil uten å redusere styrke eller funksjon.
 • Lettere og enklere utforming ved å bruke Full-Torque® gjengeinnsatser originalt i nye konstruksjoner.
 • Full-Torque® gjengeinnsatser er velegnet for konstruksjoner som krever større tiltrekkings moment på boltene enn støpegodset tåler. Trekk til så mye bolten tåler.
 • Full-Torque® gjengeinnsatser er velegnet for plugging av hull som er boret feil; bor nytt hull uten å tape styrke.
 • Full-Torque® gjengeinnsatser kan installeres i sveisbare materialer der sveising ikke er mulig eller ønskelig.
 • Installer Full-Torque® gjengeinnsatser selv med bor, gjengetapper, installasjonsverktøy og instruksjon fra Lock-N-Stitch®.
 • Kjøp Full-Torque® produktene av oss og gjør jobben selv.
 • Eller la våre Service Teams gjøre jobben på plass eller i våre verksteder.
 • Alle produkter produseres av Lock-N-Stitch Inc. i Turlock California.
 • Produktene og arbeidsmetodene er nøye testet og godkjent av Caterpillar, Cummins, John Deere, Mack Trucks, Ford Motor Co. GM, Renault Trucks med fler.
 • Gjengeinnsatser og sybolter som fjerner sprekken, trekker delene sammen og gjenvinner styrken i boltehullet.
 • Sterkere innvendige gjenger enn alle andre innsatser på markedet.
 • Sy igjen sprekken og reparer boltehullet ved å lage landingsflate med kantavretteren, slå ”Spiralkrok” gjenger og installer Full-Torque® gjengeinnsatser.
 • Ring oss om du har skader i en støpt konstruksjon, alt kan repareres!
 • Hundretusenvis av vellykkede reparasjoner er utført i alle bransjer av kunder som kjøper LNS produkter og verktøy eller av LNS Service Teams.