Hva kan man gjøre og ikke gjøre ved sveising av støpejern?
There are no translations available.

Dersom støpejern sveises uten oppvarming til over 480 °C, (900 °F), lodding og acetylen/oksygen sveising ved 650 °C, (1200 °F), og ved alle typer elektrosveising, så forårsakes to typer alvorlige problemer:

1. Spenninger og nye sprekker oppstår på grunn av utvidelse og sammentrekning.
2. Herding av jernet i utkanten av sveisen.

Spenninger og nye sprekker oppstår dersom man forsøker å sveise støpejern uten å forvarme til en tilstrekkelig høy temperatur slik at ikke sveisen er omgitt av kaldere jern som holder sveisen låst inne.
Støpejern har flytegrense som samsvarer med dets strekkfasthet noe som gjør at støpejern ikke kan strekke seg for å utligne spenninger i materialet, slik som de fleste andre metaller kan.

Ethvert materiale som kan bøyes uten å knekke kan sveises uten å forvarmes til høy temperatur.
Normalisering av spenninger i støpejern skjer ved temperaturer mellom 980 °C, (1800 °F), og 650 °C, (1200 °F), dersom materialet kjøles langsomt ned.

Da materialet forvarmes til høy temperatur skapes det midlertidig en kunstig flytegrense som er lavere en materialets strekkfasthet. Dette gjør at det omkringliggende materialet kan utvide seg da sveisen kjøles ned og trekker seg sammen, slik at det ikke dannes spenninger og sprekker.
På samme måten som stål kan bøyes da det varmes opp, så kan støpejern strekke seg istedenfor å sprekke ved riktig temperatur.
Herding skjer ved at sveisen eller sonen rundt som er påvirket av varmen (Heat Affected Zone, HAZ), kjøles ned for raskt. Rask nedkjøling av jern med høyt karboninnhold og stål vil forårsake herding.
I støpejern vil herding gjøre at materialet blir sprøtt og mister gode egenskaper som vibrasjonsdemping og formbarhet (deformasjon før brudd). Herding av støpejern vil også gjøre det vanskelig om ikke umulig å maskinere, bore og gjenge i materialet.

Konklusjonen er;
”Dersom det dannes sprekker rundt en sveis, så var den ikke forvarmet godt nok. Dersom støpejernet ble hardt, så ble det kjølt ned for raskt.”

Hjørner og ”ører” som stikker ut kan sveises uten fare for at spenninger og sprekker oppstår fordi materialet kan utvide seg og trekke seg sammen uten at spenninger oppstår.

Men, dersom materialet avkjøles for raskt så vil det bli hardt.

Det spiller ingen rolle hvilken sveisetråd eller hvilken sveisemetode som brukes.

Det er temperaturen som forårsaker sprekker og hardhet.

Les Mer om temperaturer.